Dia Mundial EPOC

El dia mundial de la EPOC se celebra al novembre.

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) és un concepte general que designa diverses malalties pulmonars cròniques que limiten el flux d’aire en els pulmons. Els símptomes empitjoren gradualment i la dispnea, que és persistent i al principi s’associa a l’esforç, augmenta amb el temps fins a aparéixer en repòs. És una malaltia que no sempre s’arriba a diagnosticar.

La EPOC no és només la “tos del fumador”, sinó una malaltia pulmonar potencialment mortal que condueix de manera progressiva a la mort.

Símptomes

 • Dispnea “falta d’ alé”
 • Producció d’ esput
 • Tos crònica

Dades

 • Segons estimacions recents de l’OMS (2004), actualment uns 64 milions de persones pateixen una EPOC, i 3 milions de persones van morir. L’OMS vaticina que la EPOC s’haurà convertit en la quarta causa de mort a tot el món en 2030.
 • D’acord amb l’Estudi de la Càrrega Mundial de Morbiditat, la prevalença de la EPOC en 2016 va ser de 251 milions de casos.
 • La principal causa de la EPOC és l’exposició al fum del tabac (fumadors actius i passius).
 • Altres factors de risc són l’exposició a l’aire contaminat, tant d’interiors com d’exteriors, així com a la pols i el fum en el lloc de treball.
 • La incidència de la EPOC pot augmentar durant els pròxims anys a causa de la major prevalença de tabaquisme i a l’envelliment de la població en molts països.
 • Molts casos de EPOC es podrien evitar abandonant prompte l’hàbit tabàquic i evitant que els joves l’adquirisquen. Per això és important que els països adopten el Conveni Marc per al Control del Tabac (CMCT) i apliquen el programa de mesures MPOWER, a fi que no fumar siga la norma a tot el món.

Factors de risc

 • Tabaquisme
 • Contaminació de l’aire per espai tancat
 • Contaminació de l’aire exterior
 • Pólvores i productes químics

Drets dels pacients amb EPOC

1. El dret dels pacients amb MPOC a un diagnòstic precoç i precís
2. Els pacients amb MPOC tenen dret a informació i educació sobre la MPOC
3. El dret dels pacients amb MPOC a el suport i comprensió
4. El dret dels pacients amb MPOC a rebre atenció i teràpia que els beneficiï
5. El dret dels pacients amb MPOC de participar equitativament en la participació i la inversió de la societat
6. El dret dels pacients amb MPOC d’advocar per una millor atenció i prevenció de la MPOC inclosa la rehabilitació respiratòria
7. El dret dels pacients amb MPOC a un aire pur i no contaminat

 

Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica